Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 11 november 2016

Omkring 90 000 patienter dör varje år i sjukhusrelaterade infektioner.

Europas center för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) råkar befinna sig i Sverige, närmare bestämt i Solna nära Stockholm. Där har en studie undersökt förekomsten av vårdrelaterade infektioner på europeiska sjukhus.

Analysen av data från 1149 sjukhus i 30 europeiska länder visar att 2.5 miljoner fall av vårdrelaterade infektion inträffade enbart mellan 2011-2012. Det innebär att en av tjugo patienter fick en infektion under sjukhusvistelse. Det uppskattas dessutom att 90 000 patienter dog som följd av infektionen.

God hygien är nyckeln

De vanligaste formerna av infektion var urinvägsinfektion, lunginflammation och infektioner vid kirurgiska ingrepp. Många av infektionerna kan kopplas till katetrar eller andningshjälpmedel.

– Dessa ingrepp kan vara livsviktiga men kringgår även viktiga immunbarriärer i kroppen vilket ökar risken för infektion hos patienten, säger Alessandro Cassini huvudförfattare bakom studien, till NewScientist.

Förutom dödsfall kan vårdrelaterade infektioner också resultera i långsiktiga fysisk och psykiskt skada, inklusive post-traumatisk stress.

Utredare bakom granskningen uppskattar att en tredjedel av alla dessa infektioner kan undvikas med hjälp av bättre hygien och ett förbättrat kontrollsystem.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 11 november 2016