Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 1 november 2016
Man som sitter och jobbar på sin kontorsplats.

Symptom på förhöjt blodtryck är vanligtvis vaga och stör inte patienten förrän det höga blodtrycket uppdagas.

Enligt siffror från Socialstyrelsens dödsorsaksregister avled cirka 32 000 personer i hjärt-kärlsjukdom 2015. Vilket motsvarar 32,5 procent av alla som avled under det gångna året.

Diabetes, högt blodtryck, övervikt och fetma samt rökning är riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Medan förekomsten av diabetes har varit i princip konstant i Sverige under den senaste tioårsperioden, har andelen invånare med högt blodtryck ökat.

En ny studie som sammanställt data från 13 olika studier, visar att blodtrycksbehandling av personer med endast lätt förhöjt blodtryck ledde till 28 procents minskad risk för stroke, 26 procents minskad risk för död i hjärt-kärlsjukdom och 22 procents minskad risk för död.

ska%cc%88rmavbild-2016-11-01-kl-10-00-24

Dödsorsaker 2015. Foto: Hjärt- och lungfonden.

Promenera ner blodtrycket

Forskare vid Sahlgrenska akademin har studerat risken för hur det metabola syndromet påverkas av att stillasittande byts ut mot fysisk aktivitet av olika intensitet.

Resultaten visar att det räcker med att byta ut stillasittande mot tio minuters dagliga promenader för att risken ska minska. Om träningen är mer intensiv minskar risken ytterligare.

Andra bra saker att ha med sig i vardagen för att sänka blodtrycket är att försöka stressa mindre, sova mer, äta mer regelbundet och begränsa portionerna, dra ner på saltet men viktigast av allt, fimpa cigaretterna.

Medicinsk teknologi – en framgångssaga

Tack vare ny medicinsk teknologi och livsstilsförändringar har drygt 400 000 dödsfall i hjärtinfarkt och annan hjärtsjukdom förhindrats eller kjutits upp sen 1980.

Hela 254 000 personer har medicinsk forskning att tacka för att de fick fler år att leva.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 1 november 2016