Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 25 oktober 2017
Ben och fötter i ett solarium

20 % unga tjejer är beroende av solarium.

En enkätundersökning bland unga kvinnor som solat solarium minst en gång det senaste året tyder på att en av fem visar symptom på beroende.

De som visade tecken på att vara beroende av att sola solarium verkar väga fördelar med att sola solarium (till exempel ett finare utseende) högre än de sannolika riskerna (högre cancerrisk).

Att sola solarium är mer skadligt än att sola utomhus eftersom solariebädden ger en högre dos UVA och UVB strålning. Det uppskattas att ett besök på solarium är kopplat till 20 procent ökad risk för melanom under ens livstid. Risken ökar dessutom med omkring en till två procent per ytterligare besök.

Starkast koppling mellan depression och solarieberoende

I studien såg forskare en starkare koppling mellan depression och solarieberoende. Bland kvinnor med depressiva symptom var sannolikheten tre gånger högre att de också visar symptom på beroende.

Tidigare studier har visat att sola solarium stimulerar en dopamin-signal i hjärnan likt andra former av beroende. Även studier i möss har visat att UV-ljus stimulerar dopamin i hjärnan. Dopaminen är en signalsubstans i hjärnan som är kopplat till belöningssystemet.

– En förebyggande modell måste gå längre än att informera om risker till att även behandla symptom, säger Darren Mays, forskare bakom studien i ett pressmeddelande, och syftar till att behandla både beroendesymptom och depression.

 

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 25 oktober 2017