Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 14 november 2017

År 1992 skrev 1 700 forskare under en ”varning till mänskligheten” där de argumenterade att den negativa påverkan av människors beteende på jordens miljö sannolikt skulle leda till ”omfattande mänskligt lidande” och att planetens oåterkalleligt förstörd.

På 25-årsdagen till denna varning publiceras en granskning av vad som gjorts för att motverka eller förändra människors beteende. Denna ”andra varning” har signerats av 15 000 forskare från 184 länder världen över.

En positiv förändring

Sedan 1992 visar forskarna att en överväldigande majoritet av de hot och problem som identifierats har förblivit och i många fall förvärrats. Den enda positiva förändring de kan se är stabilisering av ozonlagret.

Forskarna lyfter dock att det faktum att ozonlagret har stabiliserats är ett tecken på att människor kan bidra till förändring, som att minska användning av ozonförstörande ämnen, om vi gör det tillsammans.

De listar även 13 punkter som bör prioriteras, bland annat överfiske, skövling av skog, minska matsvinn, välja vegetarisk kost samt satsa på förnybar energi.

”För att förhindra utbrett lidande och katastrofal förlust av biologisk mångfald måste mänskligheten utöva ett mer miljövänligt alternativ till 'business as usual'”, avslutar forskarna sin ”varning”.

Du kan läsa hela rapporten här.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 14 november 2017