Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 19 april 2017

Emotionell intelligens (EQ) handlar om hur du uppfattar, förstår, uttrycker och hanterar dina känslor. Viktiga egenskaper att öva på då en ökad emotionell förståelse leder till bättre mental hälsa och socialt beteende. Det är även användbara redskap som är bra att ha i alla typer av förhållanden, så som i arbetet, hemmet, skolan eller när du umgås med dina vänner.

  • Du tänker på dina reaktioner

Känslor innehåller viktig information som kan vara till mycket nytta, men ibland kan dessa känslor överväldiga oss och få oss att agera på sätt som vi helst vill undvika.

Människor som saknar emotionell intelligens är mer benägna att bara reagera, utan att ge sig tid att väga upp för– och nackdelar i stundens heta. De som har svårare att reglera sina negativa känslor är också mer benägna att ha svårt att fungera socialt, vilket kan förvärra depressiva känslor.

Personer som är deprimerade har ofta svårt att förstå och hantera sina känslor. Och forskning har tidigare visat att fler depressiva symtom förekommer hos personer med lägre emotionell intelligens – även om de inte är kliniskt deprimerade.

  • Du ser en situation som en utmaning

Om du har möjlighet att känna igen negativa känslor i dig själv och se svåra situationer som en utmaning är chansen att du har ett högt EQ större.

Exempel. Tänk dig att du precis förlorat ditt jobb. En känslomässigt intelligent person kan uppfatta sina känslor som ledtrådar för att vidta åtgärder, både för att ta itu med utmaningarna men även kontrollera sina tankar och känslor.

Någon med sämre emotionella färdigheter ser istället situationen som en enda stor förlust och att ingen arbetsgivare kommer att vilja anställa en, vilket kan leda till en ond spiral.

  • Du kan ändra dina känslor

Det finns självklart stunder då dina känslor gör en situation mer njutbar, men om du är en känslomässigt intelligent person, är det troligt att detta händer för att du innehar den kompetens som behövs för att ändra ditt känslotillstånd.

Till exempel. Medan de genomsnittliga nivåerna av ångest kan förbättra den kognitiva prestandan – förmodligen genom ökad motivation och fokus – kan för mycket ångest istället blockera den kognitiva prestationen.

Så om du vet hur man hittar det ultimata läget mellan för mycket och för lite ångest, kan du ha hittat ett mycket användbart verktyg.

Det är tydligt att måttlighet är nyckeln när det gäller att hantera våra känslor. Känslomässigt intelligenta människor vet om detta och har kompetens att ändra på sina känslor på ett lämpligt sätt.

Det är förmodligen därför emotionell intelligens har visat sig vara relaterat till lägre nivåer av ångest.

  • Du kan sätta dig in i andras skor

Om du har möjlighet att förlänga dessa färdigheter utöver din egen personliga funktion, är det ett tecken på att du har  höga nivåer av EQ.

Emotionell intelligens kan vara särskilt viktig på arbetsplatser som kräver tung ”känslomässig arbetskraft” – där de anställa måste hantera sina känslor i enlighet med organisatoriska regler, bland annat kundservicejobb.

Det är också värt att påpeka att emotionell intelligens är en kognitiv förmåga som kan förbättra hela din livslängd. Så om du inte känner igen dig i de egenskaper som anges ovan, ta det lugnt, det finns fortfarande tid för dig att arbeta på din emotionella intelligens.

Listan är framtagen av professor Jose Mestre vid University of  Cadiz och bitr. professor Kimberly Barchard vid University of Nevada. Båda specialiserar sig inom psykologi med inriktning känslor och motivation.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 19 april 2017