Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 24 februari 2017
Ungdomar som skålar med drinkar ute på en klubb.

Inför studien samlade forskarna in 6000 brittiska tonåringar i åldrarna 11 – 20 som antingen brukat eller brukar tobak, alkohol och cannabis.

Ungdomarna delades in i kategorier efter deras betyg i skolan, något som rapporten hävdar ger en rättvisande bild av deras kognitiva förmåga.

Resultaten visade att tonåringarna vid 11 års ålder inte visade några större skillnaden vad gäller användning av cigaretter, alkohol eller cannabis, även om några fler av de högpresterande ungdomarna redan hade prövat att dricka alkohol.

När tonåringarna kommit upp i åldrarna hade de mer smarta eleverna mindre lust att röka cigaretter till skillnad från sina ”inte lika akademiskt begåvade” kamrater. Däremot var de mer benägna att dricka alkohol under denna period. De var också mer benägna att bruka cannabis.

Men när de kommit upp i åldrarna var de skolsmarta 50 procent mer benägna att bruka cannabis och även göra det i en högre grad till skillnad från de som hade det svårt i skolan. Studien visade även att de mer intellektuella eleverna hade dubbelt så stor risk att dricka alkohol regelbundet.

– Vår slutsats är att ungdomar med hög akademisk förmåga är mindre benägna att röka cigaretter men mer benägna att dricka alkohol regelbundet, vilket i stort sett stämmer överens med den forskning som gjorts på vuxna, säger studiens författare James Williams och Gareth Hagger–Johnson till Time Magazine.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 24 februari 2017