Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 22 november 2016
En gravid kvinna läser en bok i sängen.

Att föda barn sent i livet påverkar minnesförmågan.

Studien är baserad på 830 kvinnor vid i genomsnitt 60 års ålder. De fick utföra en rad olika test på bland annat verbalt minne, uppmärksamhet och koncentration.

Resultaten visar att kvinnor som födde sitt sista barn efter 35 års ålder gjorde bättre ifrån sig på test som till exempel att komma ihåg en lista av ord, återberätta en historia efter att de sysslat med annat en stund men också i test på planering, fokus och problemlösning.

Studien fann även att:

  • Kvinnor som fött sitt första barn efter 24 års ålder hade bättre minne, uppmärksamhet och problemlösningsförmåga.
  • Kvinnor som fick sin första mens innan 13 års ålder gjorde bättre ifrån sig på testerna
  • Kvinnor som använt hormonella preventivmedel i mer än tio år gjorde bättre ifrån sig.

Forskare menar att detta främst pekar på en viktig roll för hormoner i hjärnans utveckling och funktion, där hormonerna i fråga är östrogen och progesteron.

Djurstudier har tidigare visat att östrogen kan ha en positiv effekt på kognitiv förmåga och en plötslig svallvåg av graviditetshormoner i sen ålder skulle kunna bidra till att förbättra kognitiv funktion.

Stabil nivå av östrogen under lång period

Bland kvinnor som fått sin mens innan tretton års ålder har äggstockarna producerat hormoner under än längre tid i livet men speciellt i tidig ålder vilket kan påverka hjärnans utveckling positivt.

En liknande mekanism gäller för preventivmedel under mer än tio år ger en stabil nivå av hormoner i blodet.

Data var korrigerade för kvinnornas olika utbildningsnivå som annars så klart hade kunnat styra resultaten.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 18 november 2016, senast uppdaterad 22 november 2016