Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 18 oktober 2016
Äldre man sitter på en parkbänk och läser en bok.

– Det här är personer som man behöver få upp ögonen för inom äldreomsorgen. Målet är att alla äldre ska känna sig trygga och få en bra omvårdnad, säger enhetschef Stina Hovmöller.

I år har Socialstyrelsen valt att analysera resultaten utifrån tre utsatta gruppen i rapporten ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”.

Det visade sig att de som har svarat att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, är de som ofta besväras av ensamhet och de som känner sig otrygga.

Det stora flertalet uppger precis som tidigare år att de är nöjda med äldreomsorgen, men för att ge ett underlag till fortsatt utveckling lägg fokus i år på dem som har det svårast.

Det handlar om flera orsaker

– Ängslan, oro och ångest kan bero på kroppslig sjukdom, men också på psykosociala faktorer som mindre fysisk aktivitet, brister i kosten eller bieffekter av läkemedel, säger Matilda Hansson, utredare vid Socialstyrelsen och fortsätter:

– När det gäller ensamhet kan det handla om förlust av en partner, att man inte längre har samma rörlighet eller att man saknar kontakt med vänner och bekanta. Och otrygghet kan bero på brister i exempelvis bemötande eller möjlighet att påverka förändringar.

Dessa seniorer uppger även att det är svårt att påverka när personalen kommer samt att de agerar olämpligt.

Resultaten kan nu användas av äldreomsorgen i kommuner för att utveckla arbetet.

– Man kan exempelvis se till att personalen har kompetens att upptäcka om en äldre person inte mår så bra. Ibland kanske den äldre har svårt att uttrycka detta och i stället kanske man säger att man har ont någonstans. Från Socialstyrelsens sida inleder vi nu också ett fördjupat arbete kring äldres psykiska ohälsa i samverkan med flera myndigheter, säger Stina Hovmöller.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 18 oktober 2016