Redaktionen
Senast uppdaterad 22 april 2020
Sjuk nallebjörn med termometer

Vid covid-19 är feber vanligt men inte vid allergi.

Feber är vanligt vid covid-19

Hosta, andningsbesvär och trötthet. Det är besvär som kan förekomma i samband med allergier men även flera virus- och infektionssjukdomar såsom förkylning, influensa och covid-19. Likheterna kan göra det svårt att veta vad man drabbats av. Feber, frossa och kroppsvärk är vanligt förekommande vid covid-19, men sällan vid allergier. Däremot är klåda vanligt vid allergier men inte covid-19.

Många allergier ger besvär i luftvägarna på olika sätt. En del allergier är säsongsbundna och är vanliga under vissa perioder på året. Pollen är ett bra exempel på en säsongsbunden allergi och börjar vanligen tidigt på våren och håller i sig tills hösten. Halterna av pollen varierar under pollensäsongen. I början säsongen är hassel- och björkpollen vanligast, under sommaren gräspollen och i slutet av säsongen är halterna av gråbopollen högst. Som pollenallergiker bör du hålla koll på vilken typ av pollen som utlöser allergin och ta pollenmedicin innan nivåerna börjar stiga. Vanliga pollensymtom är röda och kliande ögon, rinnande snuva, nysningar och nästäppa. Svåra besvär såsom hosta, andningsbesvär och trötthet kan också förekomma.

Vid andra allergier som till exempel pälsallergi, kvalsterallergi och födoämnesallergier förekommer under hela året och kan också ge symtom som hosta, andningsbesvär, nysningar, röda och kliande ögon. Om du drabbas av ovanstående symtom men inte feber, är sannolikheten att symtomen beror på allergi och inte covid-19.

Vad bör du göra?

I och med coronapandemin har Folkhälsomyndigheten uppmanat alla att stanna hemma om man är sjuk – och ytterligare två dagar efter att du blivit symtomfri. Har du drabbats av allergisymtom men inte är säker på om det verkligen är allergi bör du stanna hemma.

Är du pollenallergier ska du äta pollenmedicin. Om symtomen försvinner eller lindras efter att du tagit pollenmedicin är det sannolikt att dina symtom beror på allergi och inte covid-19. Men för att vara säker bör du ändå stanna hemma.

Vanliga symtom för allergier och covid-19

Allergi Covid-19
Nysningar Feber
Rinnande snuva Torrhosta
Vattnigt snor Halsont
Röda och kliande ögon Huvudvärk
Rethosta Muskel- och ledvärk
Andnöd Andnöd
Trötthet Trötthet
Redaktionen
Publicerad 21 april 2020, senast uppdaterad 22 april 2020