Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 8 november 2016

De senaste fallen fick sin diagnos i början av oktober. Samtliga har blivit smittade i Sverige, framför allt i Stockholmsområdet men även i andra delar av landet.

Den mer aggressiva formen av mag-tarmbakterien heter ehec och är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och anmälningspliktig sjukdom som överförs från djur till människor.

Man vet fortfarande inte varifrån smittas kommer, men det vanliga är att det sprids via korv, köttfärs eller grönsaker som kontamineras med ehec.

De senaste fem åren har 500 personer i Sverige smittats av ehec varje år. Sedan september har 16 personer i Sverige insjuknat och i sex av fallen är det barn som smittats varav tre har drabbats av den allvarliga komplikationen Hus.

Symtom på ehec är allt ifrån mild diarré och magsmärtor till blodig diarré.

Livsmedelsverket har i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och berörda smittskyddsenheter inlett spårning av ehec i olika livsmedel.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 28 oktober 2016, senast uppdaterad 8 november 2016