Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 1 september 2016
Äldre dam

I studien deltog 165 patienter med mild Alzheimer som behandlades en gång i månaden över ett års tid med det nya läkemedlet Aducanumab.

Med hjälp av magnetkameraundersökning kunde forskare mäta en tydlig minskning i mängden plack i patienternas hjärnor. Placken, som främst består av proteinet amyloid, tros orsaka eller åtminstone driva sjukdomen framåt. När klumpar av proteiner bildas i nervceller skadas cellerna tills de slutligen dör. Det leder till att patienter får långsamt försämrad kognitiv funktion såsom minnessvårigheter.

Kan bromsa demensutveckling

Ytterligare positivt är att läkemedlet verkade ha en dosberoende effekt, alltså ju högre dos patienterna fick desto mer plack försvann. Detta är ett gott tecken på att läkemedlet är effektivt. Utöver att städa upp plack visar studien att läkemedlet i viss mån även bromsade utvecklingen av demens hos patienter. Ännu är studien liten och pågick under en relativt kort period, experter menar att det kan behövas längre behandling för att se tydligt förbättrade symptom.

ensam-ek

Biverkningar kan bli ett problem

Läkemedel mot Alzheimer har funnits på kartan tidigare men de flesta har fallit i glömska efter att studier i människor inte visat effekt eller gett för allvarliga biverkningar. Det som skiljer Aducanumab från tidigare kandidater är att det är baserat på en mänsklig antikropp som upptäckts i gamla patienter med Alzheimer. Andra liknande läkemedel har varit baserade på antikroppar från möss. Idéen är att antikropparna riktar immunförsvaret mot placken i hjärnan så att det angrips och bryts ner. Även i denna studie drabbades en andel patienter av biverkningar. Fyrtio patienter fick en svullnad i hjärnan och beslöt att dra sig ur studien. Svullnaden upptäcktes dock enbart på magnetkameraundersökning och gav inte fysiska symptom för patienten.

Läkemedlet går nu vidare till en så kallad fas-III studie där en större grupp patienter ska testas. Den studien uppskattas vara klar 2020.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 1 september 2016