Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 13 mars 2020
Flickor löper utomhus.

Forskning från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet visar att närmare 14 procent av tonåringar i Uppsala har andningsbesvär vid träning. Tillståndet förklaras ofta som astma men få får hjälp av astmamedicin.

I själva verket är det enligt nya studier bara 20 procent av fallen som beror på ansträngningsutlöst astma medan cirka sex procent beror på en förträngning i struphuvudet.

Går att upptäcka men få gör testet

För att upptäcka en sådan förträngning kan läkare utföra ett så kallat CLE-test, en undersökning av struphuvudet med en tunn fiberoptisk kikare som förs in via näsan. Undersökningen utförs ”under ansträngning”, medan patienten springer på ett löpband.

Akademiska sjukhuset är ett av ett fåtal sjukhus i norra Europa som gör CLE-test.

Efter mer än 480 undersökningar sedan 2006 visar resultaten att 14 procent av 12-13 åringar i Uppsala har andningsbesvär under träning. Vid 16-17 års ålder har nästan alla idrottsaktiva fått astmamedicin utan nämnvärd effekt.

– Slutsatsen är att man bör undersöka struphuvudet under ansträngning hos unga när astmamediciner inte hjälper, säger Leif Nordang, överläkare i öron-, näs- och halssjukdomar på Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

Effektiv behandling finns

Det finns dessutom en effektiv behandling om man upptäcker att struphuvudet är förträngt.

– Operation kan hjälpa om förträngningen sitter ovanför struphuvudet eller om struplocket ligger fel. När vi utvärderat hur de tonåringarna mår som opererats jämfört med icke-opererade visade det sig att den förstnämnda gruppen hade mindre andningsbesvär och kunde anstränga sig mer än tidigare. Omvänt hade gruppen icke-opererade till stor del oförändrade besvär. Många hade försökt anpassa sig till besvären genom att hitta andra träningsformer eller slutat träna, säger Leif Nordang.

Vad som i sin tur orsakar ansträngningsutlöst förträngning i struphuvudet är ännu oklart men det är tydligt att det främst drabbar kvinnor och därmed tror forskare att hormoner spelar in. När pojkar kommer in i puberteten växer struphuvudet vilket underlättar luftflödet, något som inte händer hos flickor.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 4 april 2017, senast uppdaterad 13 mars 2020