Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 6 april 2017
Antibiotika associeras med avsevärd ökad risk för tarmcancer. Bilden visar hur en tumör utvecklas i tjocktarmen.

I studien har forskare använt sig av data från ett stort registerprojekt som följer över 120 000 kvinnliga sjuksköterskor i USA sedan 1976.

Deras resultat visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet (åldrarna 20 – 59), kopplades till ökad risk för utveckling av diagnosticerad godartad tumör (en sådan tumör som inte sprider sig, även kallad adenom.)

När de jämförde med de som inte hade tagit antibiotika under någon längre period mellan 20 och 39 års ålder, var sannolikheten att utveckla en diagnosticerat tumör hela 36 procent större för de som hade ätit antibiotika under en period på två månader eller mer.

För de som hade använt sig av antibiotika i två månader eller mer under åldern 40 – 59, var sannolikheten att utveckla en tumör 69 procent större, jämfört med de som inte hade ätit antibiotika under någon längre tid i samma ålder.

Antibiotika rubbar bakteriefloran

Antibiotika kan också ha effekter på bland annat motståndet mot patogener (en organism (parasit) som orsakar sjukdom hos en annan organism). Dessa patogena bakterier kan ha stor betydelse för tumörcellernas utveckling.

Forskarna anser även att det är värt att notera att de patogener som behandlas med antibiotika kan orsaka inflammation, en känd risk för kolorektalcancer. Kopplingen mellan antibiotika och tarmcancer skulle därmed kunna vara en inflammation.

Strax efter bröstcancer och prostatacancer är kolorektalcancer den vanligaste cancerformen i Sverige och cirka 6 000 personer drabbas varje år, främst kvinnor.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 6 april 2017