Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 5 maj 2017

Antibiotika har tidigare kopplats till komplikationer under graviditeten men forskning om kopplingen till just missfall har varit motsägelsefull och få studier har gjort en övergripande undersökning av flera klasser av antibiotika.

Den senaste studien från Kanada har undersökt omkring 8700 kvinnor som drabbats av missfall (innan vecka 20 av graviditeten) jämfört med 87 000 gravida kvinnor i en kontrollgrupp. Av de som drabbats av ett missfall hade 16 procent använt antibiotika under graviditeten jämfört med 13 procent i kontrollgruppen.

Resultaten tyder på en koppling mellan flera typer av antibiotika och ökad risk för missfall. Forskare bakom studien förklarar att det förmodligen är läkemedlets verkningsmekanism som bidrar till en ökad risk.

Här är listan på antibiotika som kopplades till ökad risk för missfall i studien:

  • Azitromycin: Används bland annat för bakterieinfektion som orsakar bihåleinflammation, och öroninflammation. Enligt FASS är säkerhet inte fastställd för gravida och används enbart om nyttan överväger risker.
  • Klaritromycin: Används bland annat vid lunginflammation och magsår. Säkerhet för gravida är inte fastställd och risker bör noga vägas mot nytta.
  • Kinolon: Används bland annat för luftvägsinfektioner, öroninflammation, urinvägsinfektion och turistdiarré. Norfloxacin är en typ av kinolon som kopplades till mer än fyrfaldig ökad risk för missfall enligt studien. Djurstudier tyder på att kinoloner kan påverka DNA.
  • Tetracykliner: Används bland annat för akne. Tetracykliner är inte rekommenderade för gravida då det kan leda till missfärgning på tänder hos barnet och även påverka skelettets utveckling.
  • Metronidazol: Används bland annat för infektioner i tarm, tandkött och slida. Används för gravida om det är strikt nödvändigt.

Säkra antibiotika

De antibiotika som verkar säkrare enligt studien är penicillin, cefalosporiner och nitrofurantoin. Den sistnämnda används för behandling av urinvägsinfektion, den vanligaste infektionen som drabbar gravida kvinnor.

Gravida ska inte sluta ta antibiotika

Forskare bakom studien understryker att resultaten inte kan bevisa orsak-verkan utan enbart visar en koppling mellan antibiotika och ökad risk för missfall.

En betydande brist med studien är att den inte tagit hänsyn till möjliga genetiska problem hos fostret som är den främsta orsaken till missfall. Det är också oklart utifrån studien om infektionen som behövde behandlas med antibiotika var så pass allvarlig att det påverkade resultaten.

Resultaten betyder därför inte att gravida kvinnor ska sluta ta antibiotika för att behandla en infektion.

– Missfall är fortfarande ovanligt, säger Anick Bérard, huvudforskare bakom studien till CBS News.

I samråd med läkare kan gravida få lämplig antibiotika för behandling av en infektion och rådas att ta lägsta möjliga dos.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 3 maj 2017, senast uppdaterad 5 maj 2017