Ingrid Lund
Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 22 december 2016
Närbild på en kvinnas ögon.

Autismspektrumtillstånd och social fobi kopplas till olika processer i hjärnan baserat på ögonkontakt.

Autismspektrumtillstånd och social ångest är två tillstånd som har mycket gemensamt. Personer med autism har ofta problem med social ångest och personer med social ångest visar också autistiska symtom. Det har manat forskare att undersöka vad som faktiskt skiljer de två tillstånden åt.

Forskare vid Uppsala universitet visar i en ny studie att de två tillstånden är kopplade till olika processer i hjärnan baserat på hur man orienterar blicken mot en annan persons ögon.

I studien ingick 25 tonåringar som diagnostiserats med social fobi men med olika grad av autistiska symtom. Forskarna utvärderade hur deras ögon rörde sig över bilder på en annan persons ansikte. Ögonrörelserna mättes med infrarött ljus.

Det visade sig att personer med hög grad av autistiska symtom tog längre tid på sig att hitta ögonen på människan som visades på bilden.

Social ångest däremot var inte relaterat till hur snabbt man tittade mot ögonen men istället hur snabbt man tittade bort från ögonen efter att man fäst blicken.

– Vår studie tyder alltså på att autistiska drag och social ångest är kopplade till olika processer i hjärnan. Medan autism är relaterat till problem med att rikta uppmärksamheten snabbt mot viktiga sociala stimuli, verkar social ångest vara relaterat specifikt till socialt undvikande, säger Johan Lundin Kleberg, huvudförfattare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Ingrid Lund
Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 22 december 2016