Ingrid Lund
Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 28 juni 2016

Autismspektrumtillstånd är funktionsnedsättningar som gör att en person har svårt att ta in och tolka information från kroppens sinnesorgan. Det påverkar främst sociala interaktioner och forskare har länge antagit att tillståndet sitter helt och hållet i hjärnan. Men en ny studie i möss har vänt upp och ned på bilden av autism.

Det är känt att flera gener är inblandade i autism och att tillståndet till stor del är ärftlig. Dagens avancerade tekniker för att manipulera gener i möss har gjort det möjligt att förändra gener i specifika delar av kroppen. I denna studie muterade forskare gener som är kopplade till autism endast i det perifera nervsystemet, nerver utanför hjärnan som tar in information som till exempel känsel. Möss som blivit genmanipulerade på detta vis var mer känsliga för lätt beröring och kunde heller inte skilja på olika föremåls konsistens. Men det som förvånade forskarna var att denna funktionsnedsättning påverkade mössens sociala interaktioner. De blev mer oroliga och rädda för att interagera med andra möss de inte träffat förut.

autism-nerver

Forskare har länge antagit att autism sitter helt och hållet i hjärnan. Men en ny studie i möss har vänt upp och ned på bilden av tillståndet.

Detta betyder att enbart genetiska skador i nervtrådarna ute i kroppen räcker för att framkalla autismsymtom medan hjärnan i princip är helt frisk.

Nu är frågan om det ser likadant ut i människor. Om så är fallet hoppas forskarna bakom studien att de kan ta fram läkemedel som hjälper att dämpa överkänsligheten i de yttre nerverna för att behandla autism.

Ingrid Lund
Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 10 juni 2016, senast uppdaterad 28 juni 2016