Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 9 december 2016

"Våra resultat visar att harmin har förmåga att främja nya mänskliga nervceller", säger en forskare bakom studien.

Ayahuasca kan beskrivas som ett psykedelsikt te gjort på träbark och lijaner som har använts i Sydamerika i hundratals år.

En av de aktiva ämnena i ayahuasca är harmin och har tidigare visat antidepressiva effekter i möss. Tidigare studier tyder även på att ayahuasca har samma effekt i människor.

I en studie från Brasilien har mänskliga stamceller som är programmerade att mogna till nervceller exponerats för harmin för att undersöka effekten på nervcellers utveckling.

Ett alternativ till antidepressiva läkemedel?

Resultaten visar att harmin, efter enbart fyra dagar, ökade tillväxt och mognad av cellerna med 70 procent. Forskarna kunde även beskriva exakt genom vilken mekanism som harmin kan få denna effekt i cellerna.

– Våra resultat visar att harmin har förmåga att främja nya mänskliga nervceller, på ett liknande sett som antidepressiva läkemedel kan göra men som ofta har diverse biverkningar, säger Stevens Rehen, forskare bakom studien.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 9 december 2016