Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 1 juli 2016
cellulosafilter-tusenblad

Med en råvara direkt från naturen och med enkla produktionsmetoder kan filterpappret bli en prisvärd lösning. Bild av Simon Gustafsson.

Teknologin bygger på vanligt cellulosa papper som redan används i till exempel tepåsar och dammsugare. Men ett pappersark av cellulosa har för stora porer för att sortera bort bakterier och virus från vatten. I 2014 utvecklade Albert Mihranyan och hans kollegor vid Uppsala universitet ett filter som tar bort stora virus som influensaviruset.

mille-feuille

Pappersfiltret består av tusentals lager cellulosafibrer likt den franska bakelsen ”mille-feuille”.

Små virus däremot är mer resistenta mot olika sorters desinfektion; både mekanisk rening med filter men också kemisk desinfektion med klor som inaktiverar virus. Med hjälp av nanoteknologi har teamet nu gjort ett filter som består av tusentals lager cellulosafibrer likt den franska bakelsen ”mille-feuille” (översatt till svenska tusenblad).

”Med en råvara direkt från naturen och med enkla produktionsmetoder, tror vi att vårt filterpapper kan bli en prisvärd lösning inom vattenreningen och hjälpa till att rädda liv” säger Albert Mihranyan i ett pressmeddelande.

Idag lever nästan 750 miljoner människor i världen utan tillgång till rent vatten. Virus som polio och SARS är vattenburna och leder till allvarliga sjukdomar och dödsfall främst i utvecklingsländer. Men även i Sverige förekommer förorening av dricksvatten som till exempel i Lilla Edet i 2008 där mer än 2400 människor, nästan 20% av befolkningen, blev smittade med Noroviruset som ger kräksjuka.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 19 maj 2016, senast uppdaterad 1 juli 2016