Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 9 mars 2017

Väldigt få mikroorganismer klarar att överleva i magens frätande magsyra. Men bakterien H.pylori, den vanligaste orsaken till magsår, har utvecklat en metod för att undvika magsäckens syra och överleva under en lång tid.

Detta visar svenska forskare vid Umeå, Göteborg och Örebros universitet i ett samarbete med forskare i Belgien, Tyskland, Storbritannien, Grekland, Ukraina, Indien och USA.

”Genialisk överlevnadsmekanism”

Magsäckens vägg är uppbyggd av magceller och en tunn pH-neutral slemhinna som skyddar barriären mot den frätande syra som bryter ner maten vi äter.

Tidigare studier har visat att bakterien H.pylori använder ett speciellt protein, BabA för att fästa sig vid magcellerna och gömma sig i slemhinnan.

Men magsäckens barriär förnyar sig ofta, cellerna på ytan ömsas och ger plats för nya. I den senaste studien visar forskare att det protein H.pylori använder sig av för att fästa sig vid magceller också är pH-känsligt. När magceller ömsas och faller ut i magsyran släpper bakterierna och söker sig tillbaka till magväggen och slemhinnan.

– Vi har nu upptäckt att vidhäftningsproteinet är utrustat med en pH-sensormekanism. Den här fascinerande mekanismen gör det möjligt för bakterien att koppla ifrån sig från magceller som naturligt lossnar och hamnar i magsyran. När bakterien hotas av magsyra kan den alltså simma tillbaka in i magsäcksväggens skyddande slemhinna. Denna genialiska överlevnadsmekanism gör att H.pylori trivs och kan återinfektera magen, trots den extrema miljön, säger Thomas Borén som har lett studien vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Skräddarsydd för att överleva bättre och bättre

Dessutom visar forskarna att H.pylori med hjälp av upprepade mutationer kan anpassa hur pH-känslig BabA-proteinet är beroende på varje persons individuella mängd magsyra eller pH-värdet i olika delar av magen. På så sätt blir H.pylori skräddarsydd att överleva bättre och bättre allt eftersom inflammationen och sjukdomen utvecklas.

Magsårsbakterien H.pylori är en av världens vanligaste bakterier, omkring hälften av jordens befolkning bär på den i magen. Många av bärarna utvecklar magkatarrsymptom och ungefär var femte bärare utvecklar någon gång i livet magsår.

Idag behandlas magsår med antibiotika, men inte alla patienter blir helt botade. I värsta fall kan en kronisk infektion med H.pylori orsaka magcancer.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 9 mars 2017