Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 7 februari 2017

– Vi vet idag att psykologisk behandling är effektivt mot olika former av psykisk ohälsa. Men vi vet inte så mycket om det är så att vissa patienter faktiskt kan må sämre, eller rentav få andra typer av biverkningar av att gå i sin behandling, säger Alexander Rozental, legitimerad psykolog och doktor i psykologi.

Han har bland annat undersökt hur det går för personer som får kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Sveriges kommuner och landsting satsar stort på den.

Brist på data kring internetbaserad terapi

Alexander Rozental anser att om vi ska använda denna metod i större utsträckning så krävs det att vi är medvetna om dess risker.

– Den här avhandlingen är den första som tittar på biverkningar av internetbaserad terapi. Det finns egentligen ingen internationell forskning heller. Därför är det så viktigt att ta fram fynd på det här området.

En tredjedel mådde sämre

Alexander Rozental

I studien som inkluderade 3000 testpersoner visar siffrorna att sex procent av alla patienter försämrades i behandlingen. I en annan studie fick personer som hade gått i olika former av psykoterapi de senaste åren skatta om de hade upplevt andra typer av negativa effekter.

– Vi såg att en tredjedel upplevde att jobbiga minnen väcktes till liv, fick ökad ångest eller kände sig stressade. Likaså var det inte ovanligt med en dålig relation till sin psykolog eller låg kvalitet på behandlingen, berättar Alexander Rozental.

Terapi tar upp påfrestande minnen

Att bearbeta jobbiga upplevelser i terapi kan leda till att personer mår sämre. Däremot krävs en ökad kunskap om dessa biverkningar av psykologisk behandling just för att fånga upp de patienter som mår sämre i behandling samt skydda dem mot oseriösa terapeuter.

Alexander Rozental hoppas nu att psykologer och psykoterapeuter blir mer medvetna om att det faktiskt kan finnas biverkningar och att man behöver ställa frågor kring detta till patienter.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 7 februari 2017