Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 1 mars 2017

Unga vuxna uppvisar den största förändringen i attityd till alkohol sedan Alkoholindex startade 2010 och går mot en mer återhållsam syn på berusningsdrickande.

Men attityden till berusningsdrickande i åldersgruppen är fortfarande mer tillåtande jämfört med alla andra ålderskategorier, förutom 25–34 år.

– Vi vet att attityden till alkohol är kopplad till konsumtionen. En mer tillåtande syn på berusningsdrickande leder till en ökad konsumtion av alkohol vilket kan ha stora negativa konsekvenser för såväl enskilda individer, men även för samhället i stort, säger Juan-Pablo Roa, VD på IQ i ett pressmeddelande.

Män är mest tillåtande

Män har fortfarande en betydligt mer tillåtande syn på alkohol än kvinnor. Kvinnor i åldersgruppen 45–59 står dock för den största förändringen i årets mätning och går mot en mer tillåtande syn på alkohol.

Attityderna till vardagsdrickande har också blivit mer tillåtande jämfört med föregående års undersökning.

– Att det är de unga vuxna som visar den största förändringen mot en mer återhållsam inställning till berusningsdrickande är glädjande. Men om denna trend ska hålla i sig är det viktigt att fortsätta jobba med och investera i förebyggande insatser, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ i pressmeddelandet.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 1 mars 2017