Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 5 juli 2016
ensamstaende-mamma-barn-pool

Ett positivt förhållande mellan barn och förälder verkar vara viktigare än om barnet har en pappa i hemmet eller blivit till genom konstgjord befruktning.

I studien ingick 51 familjer som bestod av en ensamstående mamma som fått barn med hjälp av spermiedonator. De jämfördes med 52 heterosexuella par som fått minst ett barn med hjälp av donator. Barnen var i åldrarna 4-9, den ålder då forskarna menar att de börjar förstå familjens omständigheter och hur deras familj skiljer sig från andra.

Föräldrar och barn fick svara på formulär om barnets välmående, familjeliv, vänner och den eventuellt frånvarande fadern. Resultaten visade ingen tydlig skillnad mellan de två familjetyperna i frågan om hur välanpassade barnen var i skolan eller i samhället.

Så svarade barnen

På frågor om barnen till ensamstående mammor ville förändra någonting i familjelivet svarade majoriteten (51%) att de inte vill ändra på något eller bara ändra på småsaker (39%). De flesta svarade att de tyckte om (19%) eller tyckte mycket om (40%) skolan och hade fem eller fler vänner. Majoriteten (63%) kände sig inte mobbade eller retade.

Så svarade mammorna

Ensamstående mammor berättade att deras barn var neutrala eller hade blandade känslor till frågan om sin pappa men att de ofta pratade om det som familj. Det enda som stod ut i jämförelse med heterosexuella par var att ensamstående mammor kände mer stress över sin ekonomiska situation och hur de skulle få saker att gå runt i hemmet. Familjerna som jämfördes matchades över flera faktorer som barnets ålder och kön samt mammans utbildningsnivå.

Resultaten visade ingen tydlig skillnad mellan de två familjetyperna i frågan om hur välanpassade barnen var i skolan eller i samhället.

Studien undersökte bara barn fram till nio års ålder men forskarna bakom studien tycker ändå att resultaten visar vad som egentligen har mest betydelse för ett barns välmående. Ett positivt förhållande mellan barn och förälder verkar vara viktigare än om barnet har en pappa i hemmet eller blivit till genom konstgjord befruktning.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 5 juli 2016