Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 4 januari 2017
Gravid mage.

Att förlossningen inte kommer igång av sig själv drabbar cirka fem av hundra kvinnor.

Idag går cirka hundra gravida kvinnor två veckor över tiden och behöver hjälp med igångsättning av förlossningen. I Sverige är 42 fullgångna veckor vanligast medan vecka 41 är standard för igångsättning i många andra länder i Europa och USA.

För första gången någonsin görs nu en nationell, jämförande studie om vad som är bäst för både bebis och mamma.

– Internationellt finns stora variationer när det gäller igångsättning av förlossning. Ett viktigt syfte med studien är att se om det är mer gynnsamt för barnet att förlossningen startas i vecka 41. Hittills har ingen tillräckligt stor studie gjorts som utvärderat risker med att vänta till vecka 42, säger Maria Jonsson, överläkare på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

I studien kommer forskare att jämföra om det är skillnader på barnens hälsa när de föds i vecka 41 eller 42, exempelvis om barn som föds senare har högre förekomst av syrebrist, kramper eller lungpåverkan efter att ha fått ner orent fostervatten i luftvägarna.

På Akademiska startar studien i mitten av maj. Gravida kvinnor i Uppsala kommer att få information via mödravården i vecka 40 och får då anmäla sitt intresse att delta.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 4 januari 2017