Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 14 mars 2017
Svartvit närbild på man som håller sina händer för ansiktet.

Ungefär två tredjedelar av de patienter som lider av medelsvår till svår depression får inte en tillräcklig effekt vid behandling med något av de godkända antidepressiva läkemedlen.

Dessa patienter brukar beskrivas som behandlingsresistenta och har en högre självmordsrisk än övriga depressionspatienter.

Cirka 40 procent av dessa patienter svara inte heller på ECT-behandling.

Snabbverkande

Ketamin introducerades redan på 70-talet som ett narkosmedel, men för cirka 15 år sedan upptäcktes antidepressiva egenskaper av medlet i lägre doser.

Den antidepressiva symtomminskningen bekräftades redan efter några timmar, medan sedvanliga antidepressiva oftast kräver behandling i flera veckor eller månader innan en tydlig effekt kan ses.

Detta har väckt stort intresse och därmed lett till att ketaminbehandling har blivit ett intensivt forskningsfält.

I dagsläget är ketamin inte godkänd för behandling av depression i Sverige. Men en enkät skapad av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) visar att den förekommer i Sverige, om än i mycket liten omfattning.

Efter att SBU granskat Ketamin som antidepressiv behandlingsform har de konstaterat att mer forskning behövs. För närvarande pågår över 100 kliniska studier på ketamin.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 10 mars 2017, senast uppdaterad 14 mars 2017