Dudi Warsito, Medicinsk redaktör
Senast uppdaterad 22 oktober 2020
Gravid kvinna med covid-19 tar sog på magen.

Det finns för lite kunskap om coronavirus och graviditeter.

Den stora och snabba spridningen av nya coronaviruset har fått många länder att ta till drastiska och omfattande åtgärder för att begränsa smittspridningen. Oron som råder bland människor för att bli smittade och utveckla sjukdomen covid-19, märks tydlig i bland annat Sverige, där allmänna platser är glest med folk, och butiker och restauranger vittnar om stora kundbortfall.

Det finns mycket information om hur individer bör bete sig för att inte bli smittade och vilka symtom som covid-19 ger upphov till. Trots det, är information om hur viruset påverkar graviditeter och vad gravida bör göra för att inte bli smittade är mycket knapphändiga, vilket har lett till stor oro bland gravida. Många gravida efterlyser mer information.

Inte en uttalad riskgrupp

På Folkhälsomyndighetens hemsida tas inte gravida upp som en riskgrupp eller ligga i farozonen att drabbas av allvarliga komplikationer. Då gravida genomgår kroppsliga förändringar under graviditeten, kan de eventuellt vara mer mottagliga för infektioner och svåra komplikationer till följd av nya coronaviruset och covid-19.

För lite kunskap

När det gäller andra virus som orsakar bland annat säsongsinfluensan och svininfluensan, så vet man att gravida är en riskgrupp för att utveckla svåra komplikationer. Anledningen till att de inte klassas som en riskgrupp för covid-19, är på grund av att viruset är helt nytt och både forskarna och läkarna vet alldeles för lite om viruset. I dagsläget vet man inte om en kvinna med covid-19 kan smitta fostret eller det nyfödda barnet genom till exempel amning. Eller om spädbarnet kan utveckla andra problem på grund av att mamman är smittad. I USA finns det ett fåtal rapporterade fall där smittade gravida drabbats av komplikationer under graviditeten eller förlossningen. Dock vet man inte om det beror på smittan eller något annat.

Förebyggande åtgärder

Det finns inga specifika riktlinjer för just gravida. Men gravida rekommenderas att ta till samma förebyggande åtgärder som för övriga. Gravida och mammor med nyfödda bör även vara extra noggranna med att tvätta händerna vid amning eller användning av bröstpump.

  • Tvätta händerna regelbundet med tvål och varmt vatten. I synnerhet i samband med amning.
  • Undvik personer som är sjuka.
  • Nys och hosta i armvecket.
  • Rengör fasta ytor och föremål med desinfektionsmedel.
  • Tvätta kläder och leksaker som går att tvätta på så hög temperatur som möjligt. Se till att de torkas helt.

Sjukhus skärper rutiner

Många av landets förlossningsavdelningar och BB har skärpt sina rutiner för att minska smittspridningen.

På Östra sjukhuset i Göteborg får bland annat barnets andra förälder eller andra stödpersoner inte vara med på besöken fram till förlossningen.

Södersjukhuset i Stockholm har skapat en särskild förlossningsavdelning för gravida som insjuknat i covid-19.

Region Västerbotten nekar inte besökare till avdelningarna, men uppmanar föräldrar att inte ta med syskon till BB. Maria Smedberg, överläkare på kvinnokliniken på Norrlands sjukhus, skriver i ett mail till Västerbottens-Kuriren att den gravida och dess partner ska ha god handhygien på förlossningen och BB. Och att endast en frisk partner får besöka förslossningsavdelningen, specialistmödravårdscentralen och BB-hemvårdsmottagningen.

Dudi Warsito
Medicinsk redaktör
PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och en masterexamen i molekylära livsvetenskaper från Stockholms universitet.
Publicerad 19 september 2020, senast uppdaterad 22 oktober 2020