Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 19 augusti 2016

Kvinnor som behandlas med cellgifter för bröstcancer klagar på allmänt nedsatt kognitiv förmåga och speciellt minnessvårigheter under en längre tid. På engelska kallas det ”chemobrain” (ungefär ”cellgiftshjärna” på svenska).

Nu visar forskare i USA att möss får bestående kognitiva men om de behandlas med cellgifter som kvinnor får vid bröstcancer.

cellgift-biverkningar

Färre hjärnceller i minnescentrum

I studien användes en labyrint för att testa minneskapacitet hos mössen. De som fick cellgifter hade svårare att ta sig ur labyrinten och tog längre tid på sig att lära sig hur labyrinten fungerade än möss i kontrollgruppen. Mössen hade dessutom 26% färre nybildade celler i hjärnans minnescentrum och 14% färre överlevande hjärnceller tre månader senare. Tre månader för en mus motsvarar ungefär tio år för en människa.

Tidigare studier har visat att minnesproblem verkar vara relaterat till den höga stressbelastningen som kvinnor utsätts för under behandling, i alla fall på kort sikt men få studier har tittat på konsekvenser efter flera månader eller år.

Överlevnad efter en cancerdiagnos ökar stadigt tack vare tidig diagnos och bättre behandling och forskare bakom studien påpekar att det nu är viktigt att satsa på en ökad livskvalitet efter lyckad cellgiftsbehandling.

Alternativ behandling för minnessvårigheter

Det finns läkemedel som skulle kunna ta itu med minnesproblem men forskare oroar sig för en risk att de interagerar med cellgiftsbehandlingen och orsakar mer skada. Därför satsar många forskare på alternativa interventioner som kostrådgivning. I denna studie testades om en diet med mer omega-3 fettsyror kunde återställa den kognitiva förmågan i möss. Tyvärr såg de ingen förbättring men hoppet är att denna musmodell kan användas för att testa andra interventioner som ökad fysisk aktivitet i framtiden.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 19 augusti 2016