Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 25 augusti 2016

Blodcellernas familjeträd avslöjas

När forskare studerar blodceller kan det se ut lite som en gröt av röda och vita blodkroppar. Det är svårt att veta var cellerna kommer ifrån och hur de hör ihop. Med streckkoder kan forskare följa stamceller över lång tid och se vilka blodceller de bildar och när i livet det sker. Då avslöjas ett familjeträd av blodceller i kroppen.

blodceller-streckkod

Stamceller kan återaktiveras i vuxna

Vissa vita blodkroppar som kallas B-celler kan bara bildas i foster och förblir med oss resten av livet. De bildas av en specialiserad grupp stamceller. En teori har varit att denna grupp stamceller bara är aktiv just under fostrets utveckling och att de därför inte kan producera vita blodkroppar i en vuxen. Med denna streckkodsmetod har forskarna i Lund upptäckt att den specialiserade stamcellen finns kvar i kroppen senare i livet och går att återaktivera.

Stor betydelse för patienter med blodcancer

Än så länge är studier bara gjorts på möss men resultaten stor relevans för människor speciellt patienter med blodcancer. Behandling av blodcancer sker framförallt med hjälp av benmärgstransplantation från en frisk vuxen. De celler som transplanteras har inte längre möjlighet att göra B-celler. Utan B-celler blir immunförsvaret försvagat eftersom B-celler producerar antikroppar. Då blir patienten extra känslig för allvarliga infektioner och autoimmuna sjukdomar.

Genom att tillföra ett protein som finns i stamceller hos foster lyckades forskarna i Lund återaktivera stamceller i en vuxen och få dem att producera B-celler. Det kan bli en ovärderlig del av blodcancerbehandling i framtiden.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 25 augusti 2016