Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 19 augusti 2016

Ett överraskande fynd i studien är att minnesproblem verkar vara relaterat till den höga stressbelastning som canceröverlevande får med sig i bagaget efter de utsatts för cellgift- eller strålbehandling, det rapporterar en ny studie från Northwestern Medicine i Chicago.

– Vår forskning tyder på dessa självrapporterade minnesproblem kan vara känslomäsigt relaterat. Dessa kvinnor är rädda, stressade, trötta, känslomässigt tömda och har dåligt självförtroende. Det är mental beskattat och kan leda till upplevda problem med minnet, säger Siobhan Philips, biträdande rekor i förebyggande medicin vid Northwestern universitet.

CL Society 287: Waiting for a doctor

Det forskarna kommit fram till är att fysiskt aktivitet verkar minska stressen hos kvinnor, vilket gynnar dem psykologiskt. Normal till hård träning hjälper alltså deras minne att förbättras och återgå till det normala igen.

Bröstcanceröverlevande som tog raska promenader, cyklade, joggade eller grupptränade visade sig ha färre subjektiva minnesproblem. Subjektivt minne är en individs uppfattning om hens minne.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 8 juli 2016, senast uppdaterad 19 augusti 2016