Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 26 januari 2017

Idag används främst kognitiv beteendeterapi (KBT) för att behandla ätstörningen bulimia nervosa. Men så mycket som hälften av patienter får återfall. Bulimi har även tidigare kopplats till förändringar i den främre delen av hjärnan som styr belöning och självkontroll. Av den anledningen har forskare i en första, utforskande studie undersökt transkraniell stimulering av hjärnan som en möjlig behandlingsstrategi.

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie på 39 patienter användes elektroder på hjässan för att utdela svag elektrisk ström mot den främre delen av hjärnan (prefrontala cortex). Behandlingen tog 20 minuter och gavs i tre omgångar. Patienterna fick därefter själva rapportera om det allmänna humöret och symptom som tvångstankar om att överäta, rädsla för viktökning samt andra beteenden knutna till bulimi.

Resultaten visar att behandling jämfört med placebo var effektivt för att minska symptom på bulimi.

”Sannolikt mycket starkare effekt”

– Även om det är blygsamma, tidiga upptäckter visar resultaten en tydlig förbättring av symptom och beslutsfattande förmåga efter enbart en behandling med transkraniell stimulering. Med en större grupp försökspersoner och flera omgångar av behandling över en längre period är det sannolikt att effekten kommer vara mycket starkare. Det är någonting vi arbetar med att utforska i framtida studier, säger Maria Kekic, huvudförfattare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 26 januari 2017