Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 10 april 2017
Tjej som går i rask takt i ett terrängspår. Vilket ska vara bra mot hjärt-kärlsjukdomar.

Det är idag påvisat att stillasittande förknippas med hälsorisker som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Men denna studie från Örebro visar att det är den dagliga mängden fysisk aktivitet som är avgörande för hälsan.

Pauser i stillasittandet är självklart bra, men …

– Studien visar hur viktigt det är att uppmuntra till mer fysisk aktivitet. Men då är det inte vardagslunk utan det måste vara minst en rask promenad eller annan fysisk aktivitet som kräver viss ansträngning, säger Andreas Nilsson, forskare vid Örebro universitet.

De 120 äldre kvinnor som medverkade genomgick en hälsoundersökning, sedan mättes deras fysiska aktivitet med rörelsemätare under en vecka.

Resultaten kan se densamma ut bland fler grupper då de går i linje med en sammanställning av tidigare forskning, en meta-analys, som baserats på en miljon vuxna män och kvinnor som indikerat att fysisk aktivitet snarare än stillasittande påverkar risk för dödlighet.

Få upp flåset – bara för en stund

– Vår studie pekar i samma riktning – att negativa hälsoeffekter av mycket stillasittande avtar med mängden fysisk aktivitet, säger Fawzi Kadi, professor vid Örebro universitet.

Det innebär att en person som joggar istället för att enbart göra lättare aktiviteter, har mindre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomen, oavsett hur mycket den sitter stilla.

– Pauser i stillasittandet är självklart bra, men mer motion är bättre för hälsan, avslutar Andreas Nilsson.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 10 april 2017