Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 15 november 2016

Ett läkemedel som används för behandling av blodcancer visar effekt mot stroke.

Läkemedlet imatinib har genomgått en fas 2 studie vid Karolinska institutet för akut behandling av stroke.

Resultaten visar en påtaglig effekt vid stroke och minskar neurologiska symtom som förlamning, talsvårighet, synnedsättning, känselnedsättning och balanssvårigheter.

I studien deltog 60 patienter som blev akut behandlade för stroke med imatinib i kombination med trombolys (blodproppslösande läkemedel).

Denna behandling dubblerade förbättring sju dagar efter stroke jämfört med en kontrollgrupp. Läkemedlet var dessutom dos-beroende, ju högre dos, desto större effekt.

Så fungerar läkemedlet

Vid en stroke läcker ämnen och vätska in i hjärnan inklusive vita blodkroppar som orsakar inflammation i området och kan göra mer skada än nytta. Imatinib bidrar till att täppa igen blodhjärnbarriären i akut skede. Då minskar blödning i hjärnan och svullnad.

I en fas två-studie testas i första hand ett läkemedels säkerhet men kan även ge en indikation på effekt. En ytterligare studie för att bekräfta resultaten pågår just nu.

Stroke är ett samlingsnamn för blodpropp i hjärnan och/eller hjärnblödning. Enligt Hjärt-och lungfonden drabbas varje år 30 000 personer i Sverige av stroke. Hälften av alla patienter dör eller får svåra funktionsnedsättningar.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 15 november 2016