Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 9 mars 2017

Ångest och posttraumatiskt stressyndrom är allvarliga problem och handlar ofa om livslångs sjukdomstillstånd.

I en litteraturstudie har forskare från Storbritannien och Brasilien undersökt kunskapsunderlaget när det gäller cannabidiols påverkan på känslominneprocesser. Detta för att se hur substansen eventuellt skulle kunna användas för att behandla bland annat ångest och fobier.

Vad är Cannabidiol?

Ämnet är en av flera cannabinoider, vilket är de aktiva ämnen som går att hämta från cannabisplantor. Till skillnad från de andra ämnena kan cannabinoiden inte kan framkalla hallucinationer eller psykosliknande symtom.

Tidigare studier har även bekräftat att ämnet kan minska ångest via seratoninreceptorerna – medfödda reaktioner som reagerar när en person utsätts för hot.

Cannabidiolen fungerar då som en hämmare mot den akuta reaktionen av rädsla och stör samtidigt hjärnans process när den befäster känslominnet av en reaktion.

– Cannabis är ju mest känt för sin drogande påverkan, som kommer från tetrahydrocannabinolen THC, säger Carl Stevenson, läkare och en av författarna till artikeln, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Men det finns många andra kemiska ämnen i cannabis med potentiellt farmakologiska egenskaper, som cannabidiol. Cannabidiol är inte kopplat till någon ruseffekt, så det är säkert att använda och skulle kunna fungera symtomlindrande utan att ha några oönskade biverkningar.

Tillägg hos befintliga läkemedel

Flertalet studier visar nu att cannabidiol minskar uppkomsten av rädslominnet, vilket kan göra ämnet till en potentiellt användbar substans som skulle kunna utgöra ett tillägg till farmakologiska eller terapeutiska behandlingar av posttraumatiskt stressyndrom och fobier.

För att ta del av hela studie, klicka här. 

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 9 mars 2017