Dudi Warsito, Medicinsk redaktör
Senast uppdaterad 22 mars 2020
Båt i Venedig

Italien är det land som drabbats hårdast av coronaviruspandemin efter Kina.

Italien är det land i världen som drabbats hårdast av coronaviruset efter Kina. I skrivande stund (19 mars) har 35 713 personer smittats och 2978 dödsfall har rapporterats. Bara dagen innan rapporterades det 475 nya dödsfall.

Hälsomyndigheten presenterade i tisdags en undersökning som innehåller siffror över bland annat sjukdomshistoria och åldersfördelning bland de drabbade.

Sjukdom ligger bakom dödsfall

Undersökningen omfattade 2003 dödsfall. Medelåldern hos de döda var 79,5 år och två tredjedelar var män. De flesta dog åtta dagar efter att de uppvisade första symtom.

Av de 2003 avlidna myndigheten undersökte, kartlade man sjukdomshistoriken hos 355 av dem.

Siffrorna visar att endast tre av dem 355 döda (0,8 %) inte hade någon annan sjukdom. 25,1 % hade en underliggande sjukdom, 25,6 % hade två och nästan hälften (48,5 %) hade tre eller fler underliggande sjukdomar.

71,6 % av fallen hade diagnostiserats med högt blodtryck. 35,5 % diabetes och 33 % led av en hjärtsjukdom.

Mer statistik

Medelålder hos de döda:  79,5 år.
Mer än två tredjedelar av de döda var män.
96,3 % av de döda var över 60 år.
0,8 % av de döda var under 50 år, vilket motsvarar 17 av de 2 003 undersökta dödsoffren. Av dem under 50 år var fem personer mellan 31 och 39 år – alla män med allvarliga underliggande sjukdomar.
Inga dödsoffer under 30 år i undersökningen.

Åldersfördelning bland de döda:

Graf som visar åldersfördelning för de som dött av covid-19

Åldersfördelning för de som dött av covid-19. Klicka för större bild.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukdomar som de döda haft:

Graf över sjukdomar de döda haft

Sjukdomar som de döda haft. Klicka för större bild.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dudi Warsito
Medicinsk redaktör
PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och en masterexamen i molekylära livsvetenskaper från Stockholms universitet.
Publicerad 19 mars 2020, senast uppdaterad 22 mars 2020