Dudi Warsito, Medicinsk redaktör
Senast uppdaterad 22 oktober 2020
Coronavirus barn leker

Barn med coronavirus får mildare symtom och behöver sällan intensivvårdas.

Sedan utbrottet av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 har över 4 miljoner människor smittats och 1,1 miljoner dött till följd av viruset och sjukdomen covid-19. Den överväldiga majoriteten av de avlidna är äldre personer eller personer med en underliggande sjukdom. Väldigt få barn finns med i statistiken.

Ett flertal studier om covid-19 och dess symtom har gjorts, men det finns ingen tydlig bild av hur barn påverkas av ny coronaviruset.

I en publicerad studie utförd av forskare vid Karolinska Institutet, gjorde forskarna en systematisk litteratursökning av medicinska databaser, och identifierade 45 relevanta publikation om barn med covid-19. Forskarna gick igenom artiklarna och resultatet sammanställdes i en artikel publicerad i tidskriften Acta Paediatrica.

Endast två dödsfall

Sammanställningen visar att barn utgör mellan 1-5 procent av alla som diagnosticerats med covid-19. Barn utvecklar generellt sett mildare symtom än vuxna, och drabbar i betydligt mindre utsträckning av svår lunginflammation. Vanliga symtom är feber, hosta och halsont. Diarré, kräkningar och trötthet förekom också men endast hos vissa barn.

Studien visar även att ytterst få dör; endast två barn har dött till följd av nya coronaviruset och covid-19. Vidare kunde forskarna konstatera att det är sällsynt att barn behöver intensivvård.

Bättre immunförsvar mot virus

I ett pressmeddelande på Karolinska Insitutets hemsida säger Professor Jonas F Ludvigsson, en har huvudförfattarna, att barn har ett annorlunda immunförsvar än vuxna och kan bekämpa viruset bättre.

– Det är välkänt att barns immunförsvar skiljer sig från vuxnas, och kanske är det förklaringen till att barn inte får så svår sjukdom och har god prognos när de drabbas av covid-19. En annan förklaring kan vara att många barn redan i vanliga fall drabbas av virussjukdomar och därför kanske har ett bättre försvar mot nya virus.

Barn kan sprida coronavirus vidare

Även om barn i större utsträckning klarar sig bättre än vuxna, kan barn med coronavirus fortfarande sprida viruset vidare till andra. Barn rekommenderas att följa samma försiktighetsåtgärder som de vuxna:

  • Tvätta händerna regelbundet med tvål och varmt vatten.
  • Undvik personer som är sjuka.
  • Nys och hosta i armvecket.
  • Rengör fasta ytor och föremål med desinfektionsmedel.
  • Tvätta kläder och leksaker som går att tvätta på så hög temperatur som möjligt. Se till att de torkas helt.
Dudi Warsito
Medicinsk redaktör
PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och en masterexamen i molekylära livsvetenskaper från Stockholms universitet.
Publicerad 10 september 2020, senast uppdaterad 22 oktober 2020