Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 19 oktober 2016
Teckning av ett par lungor över svart bakgrund.

En HIV-infektion ger 30 gånger högre risk att drabbas av en aktiv tuberkulosinfektion.

Den senaste studien publicerad i American Journal of Pathology visar att immunförsvarets internkommunikation försvagas av en HIV-infektion vilket låter tuberkulosbakterier härja fritt.

Hos de flesta patienter som drabbas av tuberkulos ser immunförsvaret till att kapsla in tuberkulosbakterierna i en typ av ärrvävnad i lungan.

Där kan bakterierna ligga latenta och bara omkring tio procent av patienter får ett nytt utbrott med aktiv tuberkulos.

Men tillsammans med en HIV-infektion blir risken hela 30 gånger högre att tuberkulos bryter ut i en aktiv infektion om du bär på bakterierna.

Immunförsvarets interkommunikation falerar

Forskare i Linköping visar att en speciell celltyp som är del av immunförsvaret spelar en viktig roll i denna situation. Dendritcellen är den cell som vanligtvis är först på plats att upptäcka tuberkulosbakterier i kroppen samt varna och aktivera andra immunceller att döda bakterierna.

Men om dendritceller är infekterade med både tuberkulos och HIV minskar deras förmåga att kommunicera med resten av immunsystemet. Då falerar det kritiska försvaret kroppen har för att hålla tuberkulosbakterierna i schack.

Forskarna bakom studien menar att resultaten öppnar för möjliga nya behandlingsformer av tuberkulos och HIV i framtiden.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, drabbas nästan 10 miljoner människor varje år av tuberkulos i världen. Tio procent av dem är även infekterade med HIV.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 19 oktober 2016