Johanna Holmgren
Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 7 mars 2017
Barn som badar i en pool.

Under 2016 hade Bris cirka 27 000 kurativa kontakter, en ökning med 3 procent jämfört med 2015. Där handlade 4 av 10 kontakter främst om psykisk ohälsa och är därmed det vanligaste ämnet hos Bris idag.

” Först blir det panik och då kan jag inte andas eller äta och börjar kallsvettas och börjar darra, sen blir jag ledsen och mår dåligt.” – Anonym stödbehövande på Bris

Barn mår sämre när de känner sig åsidosatta

 I rapporten berättar barn om hur de upplever bristande information från vårdgivare, om brutna tystnadslöften och brist på inflytande över och delaktighet i sin egen vård.

– Det är samtal om panikångest, om ensamhet och om självmordstankar. I våra kontakter blir det tydligt att barn som mår dåligt mår ännu sämre av personalomsättning, långa väntetider i vården eller av att slussas runt mellan olika instanser där ingen ser och tar ansvar för helheten kring barnet, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare i pressmeddelandet.

Demografiska skillnader

Ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga skiljer sig runtom i Sverige, men en betydligt sämre utveckling än många andra länder. Bland annat hos 15-åringar där ökningen av psykiska besvär varit tydligt i Sverige, jämfört med utvecklingen i övriga nordliga länder.

Det finns även stora regionala skillnader inom Sverige, och få landstig lever upp till vårdgarantin. Foto: Unsplash.

Bris slutsatser i rapporten

  • Alla barn ska ha tillgång till likvärdig vård oavsett var i landet de bor. Idag är det stora regionala skillnader och få landsting lever upp till vårdgarantin.
  • Vårdgivare måste se barnet som rättighetsbärare. Barnet har rätt till inflytande, delaktighet och information i sin vård och ett viktigt steg för att uppnå detta är att barnkonventionen görs till lag.
  • Det krävs ett starkare skydd från samhället för de barn vars föräldrar brister i omsorg.
  • Det behövs mer kunskap om hur skolan bäst kan arbeta för att främja barns psykiska hälsa.
  • Ungas utanförskap på arbetsmarknaden måste minskas. Sambandet mellan den försämrade arbetsmarknaden för unga och den ökande psykiska ohälsan bland äldre tonåringar bör utredas vidare.
  • Varje självmord som har begåtts av ett barn ska utredas.

Bris lanserar #psykbryt

#psykbryt är ett upprop från Bris för att stoppa den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. Där finns möjlighet att stödja Bris genom att skriva under en namninsamling som sedan kommer att överlämnas till ansvariga ministrar i regeringen.

Johanna Holmgren
Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 7 mars 2017