Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 19 december 2016
Dockor som representerar Jesu födelse.

Studien bygger på cirka 500 intervjuer från elva europeiska, bland annat Sverige, som har brutits ut ur den europeiska studien European Social Survey.

I en svensk studie från Umeå universitet visar resultaten hur människor upplever sitt välmående och att det i genomsnitt sjunker ordentligt före och under jul. Däremot är nedgången för kristna betydligt mindre.

De kristna som dessutom är starkt religiösa sticker ut rejält i statistiken och upplever till och med en liten ökning av sin tillfredsställelse med livet kring jul.

– Minskat välmående kan delvis förklaras med alla måsten kring jul och den tidspress och ekonomiska stress de skapar. Kristet religiösa verkar dock klara att balansera måstena bättre mot julens egentliga budskap, säger Filip Fors vid Sociologiska institutionen vid Umeå universitet.

Filip Fors vill även tillägga att detta kan vara en tankeställare i juletid. Oavsett om man är religiös eller inte mår alla bra av att reflektera över sitt firande och försöka hitta andra värden än bara de materiella.

– Men jakten på en inre tillfredsställelse får naturligtvis inte i sig bli bara ytterligare ett måste.

Resultaten visar att många repar sig i sinom tid från nedgången när julen väl är över. Siffrorna visar att man i genomsnitt snart efter jul är tillbaka på normala värden för sin tillfredsställelse med livet.

Detta talar för att det snarare är stressen inför jul än julen som sådan som ligger bakom nedgången före och under jul, enligt forskarna till studien.

Statistiken går dessvärre inte att bryta ned nationellt.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 19 december 2016