Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 1 september 2016
Kvinna som arbetar på cafe

De som står upp på arbetsplatsen drabbas i högre utsträckning av artros i knä- och höftled. Detta enligt en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Mellan 1980-2016 har ett stort antal studier gjorts på kopplingen mellan arbetsmiljö och artros. Dessa studier har granskats som del av SBUs rapport och kom fram till tre viktiga punkter:

  1. Knästående eller stående arbete bidrar i hög grad till artros i knäleder. Personer som sitter verkar i lägre utsträckning få artros i knän.
  2. De som bär, lyfter, går i trappor eller klättrar i stegar som del av arbetet får oftare artros i knä- och höftleder.
  3. Kvinnor och män med liknande arbete drabbas av artrosbesvär lika ofta.
kirurger-arbetar

Kirurger är inte bara stående men är ofta också böjda över sin arbetsplats vilket verkar öka risken för artros.

Rapporten beskriver inte hur mycket arbetsmiljön ökar risken för artros. Den visar enbart att artros är vanligare bland personer som måste vara stående i arbetet. SBU ber därför om fler studier för att bekräfta resultaten och fylla i luckor.

Artros är en ledsjukdom som ger smärta, stelhet och nedsatt rörlighet i leden.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 1 september 2016