Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 16 december 2016

Dödlighet i bröstcancer sjunker i de flesta europeiska länder.

Dödlighet i bröstcancer fortsätter att sjunka i flera länder världen över. Det visar en rapport från USA som har granskat Världshälsoorganisationens statistik över bröstcancerfall i 47 länder mellan 1987 till 2013.

Generellt har dödlighet sjunkit mer för kvinnor under femtio år än över. En förklaring är att yngre kvinnor får mer intensiv behandling vilket ökar överlevnad.

I 39 av 47 länder sjunker dödligheten men några länder sticker ut.

Sjunkande dödlighet i bröstcancer

  • England och Wales – har sett den största minskningen med 46 procent. Forskare bakom studien pekar på stor förbättring i screening och upptäckt samt behandling de senaste årtiondena som en förklaring.
  • USA – dödlighet har sjunkit 42 procent från 22 kvinnor per 100 000 bröstcancerfall till 14 kvinnor.
  • De flesta europeiska länder har sett sjunkande siffror.

Ökande dödlighet i bröstcancer

  • Sydkorea – där har det skett den mest dramatiska ökningen på 83 procent i alla åldersgrupper. Men dödligheten är ändå lägre än i USA. Endast 5 kvinnor dör per 100 000 fall.
  • Brasilien och Colombia – generellt är dödlighet på väg ner i Sydamerika men i dessa två länder sker en ökning bland alla åldersgrupper.

Effekten av screeningprogram

Genom att jämföra statistik från olika länder hoppas forskare bakom studien identifiera vilka typer av vårdsystem som har varit mest effektivt och framgångsrikt. Men det har visat sig svårt att peka på en enda faktor som är avgörande för att minska dödlighet i bröstcancer.

Till exempel visar sig bröstcancerscreening inte ha avgörande betydelse. Länder med liknande geografi, storlek och ekonomi har liknande trender i dödlighet oavsett om de har infört screeningprogram redan på 1980-talet eller senare än 2005.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och utgör en fjärdedel av alla cancerfall bland kvinnor i världen.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 16 december 2016