Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 12 maj 2016

För att förhindra sjukvårdsrelaterade infektioner är god handhygien den absolut viktigaste insatsen. Men det är också ett sätt att minska risken för sjukdomar och smitta i hemmet eller på arbetsplatsen.

I nuläget finns två internationellt rekommenderade standardmetoder för att tvätta händerna inom sjukvården. Den ena kommer från USAs Smittskyddsinstitut, CDC, den andra från Världshälsoorganisationen, WHO. I en studie på ett sjukhus i Glasgow, Skottland har de två metoderna jämförts för att se vilken som är bäst på att döda bakterier på händerna. Det visade sig att WHOs metod var bäst, den tog bort 21% av bakterier jämfört med 6% med CDCs metod.

Skillnaden mellan de två metoderna är att WHOs metod är längre, sex steg jämfört med CDCs tre steg. I studien använde deltagarna handsprit men metoderna gäller även när vi tvättar oss med tvål och vatten.

Med CDCs metod gäller egentligen bara att sprida handspriten jämnt över händerna och låta alkoholen torka ut. Du ska gnugga händerna i minst tjugo sekunder. Som hjälpmedel råder de att nynna ”Happy Birthday”-melodin två gånger för att hålla tiden.

WHOs metod är mer avancerad. De sex steg som utvärderas i studien är inte ens den fulla metoden. WHOs rekommendationer innehåller hela elva steg, titta här:

how_to_handwash_WHO

Det största problemet som forskarna upptäckte var att sjukvårdspersonal hade svårt att genomföra hela WHOs teknik trots att de hade instruktioner framför sig. Den tog så klart också längre tid, 43 sekunder jämfört med 35 för CDCs metod. Inom svensk sjukvård används rekommenderas en 6-stegsteknik som liknar WHOs för att förhindra vårdrelaterade infektioner.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 21 april 2016, senast uppdaterad 12 maj 2016