Man i mössa puffar ut ett stort moln rök från en e-cigg.

Halter av vissa kemikalier från e-cigg var så låga att de knappt gick att uppmäta.

Forskare har använt robotar placerade i två olika rum som puffar på cigaretter eller e-cigg för att analysera giftiga kemikalier i luften.

Granskningen visar att av de 142 ämnen som finns på bland annat Världshälsoorganisationens lista av skadliga eller möjligtvis skadliga ämnen släpper e-cigg ut 99% mindre gifter i luften än vanliga cigaretter.

Halter av vissa kemikalier var till och med så låga i e-cigg rummet att de knappt gick att uppmäta. De var i nivå med minimal luftförorening som redan fanns i rummet när experimentet påbörjades.

Föroreningar från e-cigg

Fyra ämnen upptäcktes i högre utsträckning från e-cigg, bland annat mentol som används för att smaksätta e-cigg. Men forskarna bakom studien menar att den sammanlagda dagliga exponeringen för dessa ämnen ändå var lägre än från vanliga cigaretter.

Bland forskare inom folkhälsa tror många att e-cigaretter är ett alternativ för att minska påverkan av tobaksprodukter på alla människors hälsa, inte bara de som röker. The Royal College of Physicians i England säger nu att e-cigaretter är mycket säkrare för allmänheten än cigaretter och de bör därför uppmuntras brett som ett alternativ till vanliga cigg.