Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 30 november 2016
Man i mössa puffar ut ett stort moln rök från en e-cigg.

Halter av vissa kemikalier från e-cigg var så låga att de knappt gick att uppmäta.

Forskare har använt robotar placerade i två olika rum som puffar på cigaretter eller e-cigg för att analysera giftiga kemikalier i luften.

Granskningen visar att av de 142 ämnen som finns på bland annat Världshälsoorganisationens lista av skadliga eller möjligtvis skadliga ämnen släpper e-cigg ut 99% mindre gifter i luften än vanliga cigaretter.

Halter av vissa kemikalier var till och med så låga i e-cigg rummet att de knappt gick att uppmäta. De var i nivå med minimal luftförorening som redan fanns i rummet när experimentet påbörjades.

Föroreningar från e-cigg

Fyra ämnen upptäcktes i högre utsträckning från e-cigg, bland annat mentol som används för att smaksätta e-cigg. Men forskarna bakom studien menar att den sammanlagda dagliga exponeringen för dessa ämnen ändå var lägre än från vanliga cigaretter.

Bland forskare inom folkhälsa tror många att e-cigaretter är ett alternativ för att minska påverkan av tobaksprodukter på alla människors hälsa, inte bara de som röker. The Royal College of Physicians i England säger nu att e-cigaretter är mycket säkrare för allmänheten än cigaretter och de bör därför uppmuntras brett som ett alternativ till vanliga cigg.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 5 oktober 2016, senast uppdaterad 30 november 2016