Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 20 december 2016
Kvinna som håller om sin gravida mage.

"Förlust av grå substans betyder inte nödvändigtvis någonting negativt. Det kan innebära en mognadsprocess och specialisering", säger Elseline Hoekzema, som ledde studien i Spanien, till New York Times.

Studien är baserad på 25 kvinnor i trettio års ålder i Spanien som inte haft några barn sen tidigare. De genomgick en magnetkameraundersökning innan de blev gravida, samt några månader efter förlossning. De jämfördes sedan med 20 kvinnor som aldrig fått barn.

Resultaten visar att hjärnan faktiskt förlorade en del grå substans i vissa delar av hjärnan efter förlossning. Förändringarna var så påtagliga att forskare kunde identifiera vilka kvinnor som fått barn enbart genom att titta på bilder av hjärnan.

Ännu har forskarna inte kunnat identifiera exakt vad för material som gått förlorat i den grå substansen, det kan vara nervceller, andra typer av hjärnceller eller kanske delar av blodsystemet. Oavsett vilket material det än handlar om tror de sig veta vad denna förlust har för konsekvenser.

”Inte nödvändigtvis någonting negativt”

Att förlora grå substans kan betyda att hjärnan skär ner på ineffektiva kopplingar mellan hjärnceller. Det innebär att kommunikationen mellan celler blir mer effektiv och strömlinjeformad. Dessa förändringar verkar ske i områden av hjärnan som styr förmågan att förstå hur andra människor uppfattar omvärlden.

– Förlust av grå substans betyder inte nödvändigtvis någonting negativt. Det kan innebära en mognadsprocess och specialisering, säger Elseline Hoekzema, som ledde studien i Spanien, till New York Times.

Specialiseringen skulle kunna innebära att kvinnor som fått barn ökar effektiviteten i hjärnområden som har med till exempel uppfostran och vaksamhet att göra.

Bestående förändringar

Utav de 25 kvinnor som fått barn fick 16 av dem hjälp av en fertilitetsklinik medan nio blev gravida på naturlig väg. Men förändringar i hjärnan efter förlossning såg likadant ut bland alla kvinnor. Det syntes heller ingen skillnad mellan de kvinnor som fått söner eller döttrar.

Två år efter förlossning genomgick de ytterligare en undersökning och deras förändringar kvarstod i de flesta hjärnregioner.

Hur såg det ut bland pappor?

Även blivande pappor deltog i studien. Hos män som nyligen blivit pappor syntes inga förändringar i hjärnan jämfört med män som inte fått barn.

Tonåren – en annan hormonrik period

Studien är den första av sitt slag men tidigare forskning har visat att liknande förändringar, där grå substans går förlorad, sker bland tonåringar. Dessa förändringar tros förbättra social, känslomässig och kognitiv förmåga hos ungdomar.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 20 december 2016