Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 28 februari 2017

De tre bakterier som toppar Världshälsoorganisationens lista och är i akut behov av nya antibiotika.

Världshälsoorganisationen, WHO har listat de bakterier som är i störst behov av nya antibiotika då de i allt större utsträckning blivit resistenta mot de läkemedel som finns tillgängliga idag. Bakterierna är utvalda baserat på nivån av antibiotikaresistens redan idag, antal dödsfall de orsakar och hur ofta människor blir infekterade på sjukhus och utanför vårdsystemet.

Listan skall ses som en uppmaning till läkemedelsföretag att ta sig an utmaningen och prioritera dessa livshotande bakterier.

Akut behov av nya antibiotika

På Världshälsoorganisationens lista av farligaste bakterier ligger dessa tre bakterier på topp. De är alla resistenta mot antibiotikagruppen karbapenemer.

Acinetobacter baumannii:

Orsakar allvarliga infektioner bland patienter på sjukhus, bland annat lunginflammation och sår- och blodinfektioner.

Pseudomonas aeruginosa:

Ger hudeksem och öroninflammationer hos friska människor samt allvarliga blod- och lunginfektioner hos patienter på sjukhus.

Enterobacteriaceae:

En stor familj av bakterier som är resistenta mot både karbapenemer och cefalosporiner och inkluderar E.coli och salmonella.

Hög prioritet

Världshälsoorganisationen klassar bakterien som orsakar gonorré med hög prioritet då det idag finns väldigt få alternativ för behandling.

Mellanhög prioritet

Bakterier som Streptococcus pneumoniae som orsakar bland annat lung-, öron- och bihåleinflammation, meningit och blodinfektion kan inte längre behandlas med penicillin.

Den internationella expertpanel som tagit fram listan åt WHO uppmanar läkemedelsföretag att fokusera på så kallade gram-negativa bakterier som främst lever i tarmfloran på människor och kan ge upphov till allvarliga infektioner i blodet och urinvägsinfektion.

– Utan nya antibiotika kan dödsfall orsakat av resistenta infektioner nå tio miljoner per år inom en generation. Utan nya läkemedel för behandling av dödliga infektioner kan livräddande behandlingar som cellgifter och organtransplantation, men också rutinoperationer som kejsarsnitt och höftoperationer bli livshotande, säger Tim Jinks, chef för läkemedelsresistenta infektioner vid Wellcome Trust till STAT News.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 28 februari 2017