Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 1 februari 2017

Förra veckan rapporterade Dagens Hälsa om en ny studie på elektrisk stimulering av hjärnan för att behandla bulimi. Göran Carlsson är verksamhetschef vid M.H.E. Kliniken i Mora som specialiserar sig på behandling av ätstörningar. Han har tagit del av studien och kommenterar resultaten.

Göran Carlsson, verksamhetschef vid M.H.E. Kliniken i Mora.

– Artikeln visar att det med metoden är möjligt att nå terapeutiska effekter med minskade symptom vid bulimi, åtminstone tillfälligt. Dock ser man inga effekter på aktuellt bulimiskt beteende, förklarar Göran Carlsson.

Forskare bakom studien ser, trots att det är tidiga upptäckter, stort potential att metoden kommer kunna ha stark effekt vid behandling av bulimi. Göran Carlsson är inte helt enig.

– Det behövs mer forskning innan man kan säga att metoden har en stor potential. Blir effekten bättre med fler behandlingstillfällen? Blir effekten bättre i kombination med psykoterapi, exempelvis KBT? Resultaten behöver också följas upp under längre tid för att se om de håller, säger Göran Carlsson.

Kommer inte ersätta standardbehandling

Idag används främst kognitiv beteendeterapi (KBT) för att behandla ätstörningen bulimia nervosa. Men en stor andel av patienter får så småningom återfall. Trots det tror Göran Carlsson inte att elektrisk stimulering kommer ersätta dagens standardbehandling.

– Som jag ser det kan kanske elektrisk stimulering i framtiden för en del patienter bli ett komplement till annan sedvanlig behandling, inte ersätta sådan. Det finns ingen metod eller behandling som passar alla, därför behövs alternativa behandlingsformer som kan anpassas till varje person, avslutar Göran Carlsson.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 1 februari 2017