Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 13 februari 2017

Omkring 50 miljoner människor i världen och minst 60 000 personer i Sverige är drabbade av epilepsi idag. Den vanligaste formen av epilepsi, som utgör sex av tio fall, har ännu ingen känd orsak.

Rädsla, diskriminering och stigma kring epilepsi drabbar inte bara patienten utan även alla anhöriga. Enligt Svenska epilepsiförbundet behövs ökad kunskap och mer resurser till forskning för att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som lever med epilepsi.

Jämlik vård är högsta prioritet

Börje Vestlund är ordförande för Svenska epilepsiförbundet och beskriver de utmaningar som epilepsipatienter fortfarande står inför idag.

– Det finns många utmaningar. Först och främst tillgången till jämlik vård, neurologiresurser är väldigt ojämna i landet och det behövs fler nya neurologer. Det behövs också mer forskning om såväl nya diagnosmetoder som nya sätt att kunna ge bra vård och behandling. Det behövs mer epilepsikirurgi och naturligtvis nya läkemedel. Sedan behövs också mer rehabilitering, förklarar Börje Vestlund.

Men det har även gjorts framsteg inom epilepsibehandling på senare år som är värda att nämna.

– Det har kommit flera nya läkemedel även om det behövs fler, diagnosmetoderna har förfinats och epilepsikirurgin har blivit bättre, säger Börje Vestlund.

Vill du bidra till forskning om epilepsi kan du till exempel skänka en slant till Epilepsifonden som utdelar forskningsanslag speciellt för forskning rörande epilepsi hos barn.

Internationella epilepsidagen är ett gemensamt initiativ mellan International Bureau for Epilepsy (IBE) och International League Against Epilepsy (ILAE), och respektive representation i 138 olika länder.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 13 februari 2017