Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 20 mars 2017

Pressfoto: Barncancerfonden

Det främsta syftet med hälsoprogrammet är att förbättra hälsan bland medborgarna och minska ojämlikheter i hälsa.

Folkhälsomyndigheten kommer att samordna det svenska deltagandet i joint actions och tar senast den 2 maj 2017 emot intresseanmälningar för medverkan.

Joint actions är en så kallad gemensam åtgärd som inrättas genom två eller flera målsägande som vill uppnå ett mål.

För att ansöka samt medverka i EU:s hälsoprogram ska bland annat kriteriet om ett tydligt om ett tydligt europeiskt mervärde uppfyllas, vilket innebär att flera europeiska partners ska medverka i ansökan.

Årets arbetsprogram innehåller sammanlagt fem joint actions:

  • Ojämlikhet i hälsa
  • Innovativa partnerskap om åtgärder mot hälsa
  • Vaccination
  • Beredskap och insatser vid införselplatser med transport
  • Stöd för e-hälsonätverk
  • Hälsoinformation mot en hållbar EU-hälsoinformationssystem
Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 20 mars 2017