Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 8 november 2016

Det var i Tyva, södra Ryssland som de konstaterades fågelinfluensa hos fåglar. Nu har fyra nya fall påträffats i Ungern just efter att FAO varnat för ökad risk av influensan i Europa. Där har 9000 kalkoner destruerats efter en bekräftad smitta.

Spridningen påverkas bland annat av andfåglars flyttväg och enligt Förenta Staternas livsmedels- och lantbruksorganisation (EMPRES) är det länder i mellanöstern, Europa, västra Afrika, forna Sovjetunionen och södra Asien som ligger i riskzonen. De hävdar även att det med tidigare spridningsmönster och timingen med bland annat gäss, ankors och svanars höstemigrering i åtanke, sannolikt att det även i Indien rör sig om samma virusstam.

Fågelinfluensa är en infektion som orsakas av flera olika typer av fågelinfluensavirus. Oftast är det tamfåglar, till exempel höns och kalkoner som blir sjuka. Vissa fågeninfluensatyper kan smitta och orsaka sjukdom hos människor och djur. Men det är mycket sällsynt att människor smittar varandra.

Om man reser till några av dessa områden där smittan finns ska man låta bli att ta i fåglar och fågelavföring. Man ska också undvika att äta fågelkött som inte har tillagats i minst 70 graders värme.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 8 november 2016