Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 9 mars 2017

Under 2016 minskade antalet fall av tuberkulos i Sverige med 12 procent jämfört med året innan enligt färsk statistik från Folkhälsomyndigheten.

Minskningen menar Folkhälsomyndigheten har främst att göra med färre asylsökande till Sverige. Av de 734 personer som drabbades av tuberkulos förra året är 90 procent födda utomlands. Men antal fall bland svenskfödda har också minskat.

Den största riskgruppen i Sverige är utlandsfödda mellan 10 och 29 år. Smittspårning visar att en familjemedlem eller vän oftast orsakat smitta men även utlandsresor var en viktig orsak. Därmed är det viktigt att hälsokontroller erbjuds så snart som möjligt efter ankomst i Sverige förklarar Folkhälsomyndigheten.

Sverige är ett av de landen i världen med lägst antal fall av sjukdomen och risken att smittas i Sverige är mycket låg.

Så smittar tuberkulos

Tuberkulos är en bakterieinfektion som oftast drabbar lungorna och kan smitta när någon med aktiv tuberkulos hostar upp bakterier men det kräver i regel långvarig och nära kontakt med någon som är smittsam för att själv smittas.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 9 mars 2017