Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 4 juli 2016

Över tid har användningen av narkotikaklassade sömnmedel som bensodiazepiner och bensobesläktade läkemedel minskat. År 2006 fick 78 barn zopiklon jämfört med 38 barn år 2015. Det innebär en minskning med 46 procent beräknat på andelar i åldersgruppen.

Istället har läkare gett ut mer av sömnmedlet propiomazin till barn som är mellan 10-14 år gamla. Liksom zopiklon har propiomazin en lugnande effekt och används som sömnmedel vid sömnbesvär. Det är däremot inte beroendeframkallande men kan i ovanliga fall ha biverkningar som muskelstelhet, ofrivilliga muskelrörelser och skakningar.

somnbroblem-barn-somnbristÄven bland barn och unga i åldrarna 15-19 år har förskrivningen av bensodiazepiner minskat till förmän för propiomazin. Däremot är det faktiska antalet och andelen barn som får sömnmedel betydligt större i denna åldersgrupp.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 4 juli 2016