Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 21 mars 2017

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns, men tack vare ett effektivt vaccin och allmänna vaccinationsprogram har Sverige lyckats eliminera sjukdomen från landet.

Främsta orsaken till att mässlingen har svårt att sprida sig vidare inom Sverige är på grund av den höga nivån av immunitet hos den svenska befolkningen.

Enstaka fall inträffar däremot varje år även här genom att personer har blivit smittade utomlands.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att samtliga i befolkningen har ett skydd mot mässling då resor, även i Europa, direkt utsätter en för smittan.

Mässlingen i Europa

Rumänien har sedan årsskiftet haft över 3 400 fall rapporterade fall av mässling, inklusive 17 dödsfall. Italien har haft omkring 700 inrapporterade fall hittills under året.  Tyskland fler än 200 fall. Belgien fler än 100 fall.

Även i Sverige har det förekommit ett antal mässlingsfall under 2017. Totalt 15 fall har rapporterats hittills varav tre av fallen var smittade utomlands.

För barn som ännu inte hunnit få sin första dos MPR-vaccin och som ska resa utomlands kan tidigarelägga den första dosen.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 21 mars 2017